Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací lieferte 2531 Treffer
1

K nejnovějším vlivům angličtiny na český jazyk

Kučera, Karel, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 77-82
2

Křížení vět v češtině

Štícha, František, in: Naše řeč, 79, č. 1, 1996, s. 26-31
3

"Rejtélyes"szavak Földeáktól Prágáig

Bredár, Gyula, in: Slavica Pragensia, 37, 1995, s. 75-79
4

Jazyky a jejich vztahy. Čeština a romština

Kamiš, Karel, in: Český jazyk : Najnowsze dzieje języków słowiańskich, Opole, Uniw. Opolski ; 1998, s. 51-60
5

Česky snadno a rychle "zu sprachen"

Rejzl, Miroslav, in: Haló noviny (Praha), 1999, 26.2.1999
6

Romská menšina v České republice

Nečas, Ctibor, in: Přednášky a besedy z 28. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 28], Brno, MU ; 1995, s. 57-64
7

Co vy vlastně děláte?

MN, in: Ekonom (Praha), 1999, 3.6.1999
8

L' aktionsart nella lingua italiana (in rapporto alla lingua ceca)

Hamplová, Sylva, in: Linguistica Pragensia, 35, č. 2, 1992, s. 57-72
9

K formální adaptaci anglicismů

Rejzek, Jiří, in: Naše řeč, 76, č. 1, 1993, s. 26-30
10

Natio Bohemica

Seibt, Ferdinand, in: Deutsche in böhmischen Ländern, Köln, Böhlau ; 1992, s. 29-46