Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací lieferte 2531 Treffer
1

Česky snadno a rychle "zu sprachen"

Rejzl, Miroslav, in: Haló noviny (Praha), 1999, 26.2.1999
2

Co vy vlastně děláte?

MN, in: Ekonom (Praha), 1999, 3.6.1999
3

Natio Bohemica

Seibt, Ferdinand, in: Deutsche in böhmischen Ländern, Köln, Böhlau ; 1992, s. 29-46
4

Opět s křížkem po funuse

Rejzl, Miroslav, in: Haló noviny (Praha), 1992, 24.8.1992
5

K Čechům mluvme česky!

Pivoda, Aleš, in: Květy (Praha), 1997, 28.11.1997
6

Vyrobeno v češtině

Strnadová, Zdenka, in: Hospodářské noviny (Praha), 2001, 30.10.2001
7

Proč vlastně nepsat články jen anglicky?

Rybín, Michal, in: Haló noviny (Praha), 2002, 19.1.2002
8

Germanismy v novodobé spisovné češtině

Jelínek, Milan, in: Přednášky a besedy z 30. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 30], Brno, MU ; 1997, s. 30-44
9

Dar jazyka

Mach, Jakub, in: Haló noviny (Praha), 2002, 11.9.2002
10

Slova, jimiž čeština pronikla do světa: pantáta a koláče

Kučera, Karel, in: Čeština doma a ve světě, [2], č. 2, 1994, s. 98