Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Dobrovský, Josef lieferte 254 Treffer
1

Dobrovský a Chudenice

Burda, Josef, in: Týdeník Klatovska, 1993, 26.8.1993
2

Josef Dobrovský a Horšovský Týn

aks, in: Domažlicko, 1993, 2.9.1993
3

"Modrý abbé"

Burský, Jan, in: Telegraf (Praha), 1993
4

O filozofických a nábožensko-etických postojích Josefa Dobrovského

Daneš, František, in: Josef Dobrovský [Dobrovský] : Fundator studiorum slavicorum. Příspěvky z mezinárodní vědecké konference v Praze 10.-13. června 2003, Praha, Slovanský ústav AV ČR ; 2004, s. 32-40.
5

Kopetarjeve zamere pri Čehih

Žele, Andreja, in: Kopitarjev zbornik : Mednarodni simpozij v Ljubljani 29. junij do 1. julij 1994. Jernej Kopitar in njegova doba. Simpozij ob stopetdesetletnici njegove smrti [= Obdobja 15], Ljubljana, Filozofska fakulteta ; 1996, s. 479-495.
6

Voraussetzungen und Besonderheiten von Wissenschaftsbetrieb und -organisation der früher Slawistik im deutschsprachigen Raum

Hoffmann, Edgar, in: Linguistische Beiträge zur Slavistik aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 4 : JungslavistInnen-Treffen, Frankfurt am Main 1995, München, Sagner 1996, s. 109-124
7

Jozef Dobrovskij i russkoje slavjanovedenije v XIX veke

Lapteva, Ljudmila Pavlovna, in: Slavjanovedenije (Moskva), č. 6, 2003, s. 19-32
8

Já jinak myslím než ostatní. Před 250 lety se narodil Josef Dobrovský

Bělina, Pavel, in: Dějiny a současnost, 25, č. 5, 2003, s. 1-4
9

Josef Dobrovskýs Reise nach Schweden und Russland

Pražák, Richard, in: Ünnepi könyv Keresztes László tiszteletére, Debrecen, A Debreceni Egyetem Finnugor Nylevtudományi Tanszékének Kiadványai ; 2001, s. 483-489
10

Jozef Dobrovski i kirilo-metodievskite izvori

Bărlieva, Slavija, in: Zbornik povzetkov 2 : Književnost, kulturologija, folkloristika, zgodovina slavistike, tematski bloki. 13. mednarodni slavistični kongres (Ljubljana, 15.-21. avgusta 2003), Ljubljana, ZRC SAZU ; 2003, 37 s.