Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ000623
AutorČechová, Marie
Titel

Komunikát a text

ErschienenČeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 340-367
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Lingvistika textu
Obecné otázky české stylistiky
Klassifikation (EN)Text linguistics
General works
Schlagwörterkomunikáty; komunikace; lingvistika textová; koherence; výstavba textová; stylistika; styly funkční; spisovnost; prostředky jazykové; čeština
Schlagwörter (DE)Kommunikation; Textlinguistik; Kohärenz (Kohäsion); Stilistik (Stilkunde, Stillehre); Schriftlichkeit; Sprachmittel; Tschechisch
AnmerkungO komunikaci a komunikačním procesu, nauka o textu, styl jako vlastnost komunikátu/textu
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/623
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Komunikát - text a styl / Čechová, Marie
Komunikát a text v relaci řeč a jazyk / Čechová, Marie
Novalisova pohádka jako text a komunikát / Bartůňková, Jana
Text a promluva (komunikát). Terminologická poznámka / Hrbáček, Josef
Text - učení - vyučování / Čechová, Marie
Slovník versus multimediální prezentace: odborný komunikát / Krčmová, Marie
Aforyzm jako komunikat językowy / Balowski, Mieczysław