Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach komunikáty lieferte 41 Treffer
1

Subjekty a text

Macurová, Alena, in: Proměny subjektu 1, Praha, ÚČL AV ČR ; 1994, s. 31-37
2

Komiks jako specifický typ sémioticky heterogenních komunikátů

Zeman, Jiří, in: Styl a tekst : Materiały międzynarodowej konferencji naukowej, Opole, 26 - 28.09.1995 r, Opole, Inst. filologii polskiej ; 1996, s. 199-204
3

Komunikacyjny aspek milczenia

Peisert, Maria, in: Svět kreslený slovem, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 367-374.
4

Výběr tématu a jeho strukturování

Jelínek, Milan, in: Argumentace a umění komunikovat [Argumentace...], Brno, MU ; 1999, s. 229-242.
5

Novalisova pohádka jako text a komunikát

Bartůňková, Jana, in: Svět literatury, 13, č. 26-27, 2003, s. 39-47
6

K semantike osnovnych sintaksičeskich formacij

Daneš, František; Hausenblas, Karel, in: Grammatičeskoje opisanije slavjanskich jazykov : Koncepcii i metody, Moskva, Nauka ; 1974, s. 90-97
7

Komunikační a strukturní vztahy v komunikátu a textu (výklad pojmoslovný

Čechová, Marie, in: Jazykověda, Ostrava, OU ; 2004, s. 231-237
8

Televizní zpravodajství jako paradox [1]. Jak (ne)rozumět zpravodajství

Lapčík, Marek Olomouc 2012
9

Mlčení v komunikaci

Vaňková, Irena, in: Slovo a slovesnost, 57, č. 2, 1996, s. 91-101
10

Konec jako začátek. K intertextovosti a výstavbě textu

Čechová, Marie, in: Konec a začátek v jazyce a literatuře [KZačJaz] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2001, s. 16-20