Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Lingvistika textu lieferte 493 Treffer
1

K pojmu intertextovost

Schneiderová, Soňa, in: Studia Bohemica 7 : Sborník literárněvědných a jazykovědných prací členů katedry bohemistiky FF UP, Olomouc, UP ; 1996, s. 93-98.
2

Odstavec jako centrální jednotka tematicko-kompoziční výstavby textu (na materiále textů výkladových)

Daneš, František, in: Slovo a slovesnost, 55, č. 1, 1994, s. 1-17
3

Intertextovosť v Mukařovského interpretácii idiomatiky. Poznámky k jeho rozprave Přísloví jako součást kontextu

Mlacek, Jozef, in: Jazyky a jazykověda : Sborník k 65. narozeninám prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc, Praha, FF UK ; 2005, s. 111-119
4

Text a kontext

Demlová, Emilie, in: Text a kontext : Sborník z konference, Ostrava, FF OU ; 2003, neuv s.
5

O některých typech sémantických relací v textu

Daneš, František, in: Tekst i zdanie : Zbiór studiów, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; 1983, s. 43-65
6

Funkce a adekvátnost vzájemné interpretace mluveného a psaného textu

Hlavsová, Jaroslava, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 1, 1995, s. 15-22
7

On narrow p-theme paragraph in fiction, journalistic and academic texts

Pípalová, Renata, in: Discourse and Interaction, 2, č. 1, 2009, s. 83-100
8

Zu den kulturellen Spezifika nonverbaler Elemente in Fachtexten

Bajerová, Eva, in: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 28, č. 1-2, 2014, s. 37-58
9

Slabiková komprese textových dat

Lánský, Jan, in: DATAKON 2006 : Sborník databázové konference, Brno, MU 2006, s. 209-218
10

A static view and a dynamic view on text and discourse

Daneš, František, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 185-199