Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000590
AutorBěličová, Helena
Titel

K expresivitě slovanské věty

ErschienenPřednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 15-25
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Mluvnická stavba jazyka
SLOVENŠTINA
Práce obecné a celkové
Bulharština
Srbocharvátština
Ukrajinština
Syntax
Klassifikation (EN)Grammatical structure of language
SLOVAK
General works
Bulgarian
Serbo-Croat
Ukrainian
Syntax
Schlagwörterjazyky slovanské; konstrukce expresivní; sémantika; prostředky výrazové; čeština; syntax
Schlagwörter (DE)Slawische Sprachen; Semantik; Tschechisch; Syntax (Satzlehre)
AnmerkungAnalyzovány expresivní konstrukce slovanských jazyků (sémantika, výrazové prostředky). Čes., slov., rus., bulh., sch., ukr. mater
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/590
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K expresivitě ve slangu / Chýlová, Helena
Slovanské souvětí / Běličová, Helena
K typologickému studiu slovanské věty: základ srovnání / Anderš, Josef
Imperativ a výzvové věty v současných slovanských jazycích / Běličová, Helena
K expresivitě fotbalové frazeologie / Prexler, Libor
Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj. Materiály pro syntaktické symposium, Brno 19.-23. 10. 1966
Shody a rozdíly ve stavbě věty ve slovanských jazycích (ke vztahu hloubkové a povrchové struktury) / Běličová, Helena