Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Srbocharvátština lieferte 510 Treffer
1

Kajkavski toponimi u dakovštini u popisnicama 1702 I srednjemu vijeku

Šimundič, Mate, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, 127 s.
2

O nekim načelnim nesporazumima oko hrvatskoga književnog jezika

Sesar, Dubravka, in: Opera Slavica, 6, č. 4, 1996, s. 39-44
3

Za "vlastenecká"jména bude odměna

in: Lidové noviny (Praha), 22, 2009, 5.2.2009
4

Prezentativi evo, eto, eno

Kordić, Snježana, in: Slavia, 66, č. 2, 1997, s. 183-196
5

Pridjevi u "Spovidi općenoj"

Hudeček, Lana, in: Rasprave Zavoda za jezik (Zagreb), 21, 1995, s. 67-78
6

Bůh v chorvatských biblických příslovích a frazeologismech

Fink, Željka Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 8, č. 5, 1997-98, s. 133-140
7

Poreklo i funkcija vrste novih predloga u srpskom jeziku

Jelínek, Milan, in: Srpska autobiografska književnost i vrste reči u srpskom jeziku : Teze i rezimei, Beograd, 1997, s. 49-50
8

Przysłówki pochodzenia tureckiego w serbsko-chorwackim

Długosz, Anna, in: Opera Slavica, 7, č. 2, 1997, s. 12-24
9

Zu einigen Balkanismen in Karadžićs Sammlung

Horálek, Karel, in: Sprache, Literatur, Folklore bei Vuk Stefanović Karadžić : Beiträge zu einem internationalen Symposium, Wiesbaden, Harrassowitz ; 1989, s. 269-276
10

Međuzavisnost tipa teksta i forme antroponima u savremenom srpskom jeziku

Ćorić, Božo, in: Slavia, 66, č. 3, 1997, s. 285-292