Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2008CZ058687
AutorChýlová, Helena
Titel

K expresivitě ve slangu

ErschienenSlang a argot [SlangArgot 8] : Sborník přednášek z 8. konference o slangu a argotu konané v Plzni ve dnech 26.-27. února 2008, Plzeň, PF ZČU ; 2008, s. 92-98.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Nářečí sociální (argot, slangy apod.)
Nářečí sociální (argot, slangy apod.)
Klassifikation (EN)Social dialects (argot, slang, etc.)
Social dialects (argot, slang, etc.)
Schlagwörterslang; expresivita; slang studentský; slang počítačový; čeština
Schlagwörter (DE)Slang; Tschechisch
AnmerkungObecně teoretický úvod a konkrétní příklady vyjadřování expresivity na materiále studentského a počítačového slangu
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/58687
PURLCitation link