Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Bulgarian lieferte 734 Treffer
1

O některých sémantických zvláštnostech argotu bulharských vandrujících zedníků

Karastojčeva, Cvetana, in: Sborník přednášek z 5. konference o slangu a argotu v Plzni 7. - 9. února 1995 [SlangArgot 5], Plzeň, PF ; 1995, s. 142-148.
2

Problémy překladu českých filmů pro bulharskou televizi

Băčvarov, Janko, in: Práce z dějin slavistiky 15 : Literární, etnické a jazykové vztahy česko-bulharské v době novější, Praha, UK ; 1992, s. 173-182
3

Za faktorite, vlijaješti pri formalnoto označavane na semantičnite roli v bălgarskite konstrukcii s otglagolni săštestvitelni

Nicolova, Ruselina, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 24-35
4

Dvě raná bulharská periodika jako zrcadlo jazykové situace v Bulharsku kolem poloviny 19. století

Přikrylová, Milena, in: Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století, Praha, Euroslavica ; 1996, s. 59-72.
5

Měkkost souhlásek a vývoj pravopisu v bulharštině ve 2. pol. 19. stol

Gladkova, Hana, in: Z dějin spisovných jazyků slovanských v 19. století, Praha, Euroslavica ; 1996, s. 73-82.
6

Pojetí bulharského spisovného jazyka v jazykovědné teorii po r. 1945

Gladkova, Hana, in: Práce z dějin slavistiky 15 : Literární, etnické a jazykové vztahy česko-bulharské v době novější, Praha, UK ; 1992, s. 111-127
7

Starinna bălgarska jatova izoglosa

Šaur, Vladimír, in: Bălgarski ezik (Sofija), 43-44, č. 5, 1993-94, s. 458-464
8

Složni lični i familni imena v bălgarskija ezik

Krejčová, Elena, in: Opera Slavica, 9, č. 2, 1999, s. 27-30
9

Njakoi bălgarski toponimi kato svidetelstvo za drevnite etničeski otnošenija na Balkanite

Dimitrova-Todorova, Liljana, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 70-74
10

Mestnite imena v Rilskata gramota na car Ivan Šišman

Duridanov, Ivan, in: Onomastické práce. Sv. 4 [OnPr 4] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. PhDr. Ivana Lutterera, CSc, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2000, s. 77-83