Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1993CZ001362
AutorBubeník, Vít
Titel

On the acquisition and maintenance of a minority language: Czech in Canada

ErschienenVarieties of Czech : Studies in Czech Sociolinguistics, Amsterdam, Rodopi ; 1993, s. 241-253
Spracheeng
Klassifikation (CZ)Vnější dějiny českého jazyka
Kontakty češtiny s jazyky neslovanskými. Příspěvky srovnávací
Česká jazyková komunikace a sociolingvistika
Čeština ve společnosti a praxi
Česká pedolingvistika
Klassifikation (EN)Political history of Czech language
Contacts of Czech with non-Slavonic languages
Czech verbal communication and sociolinguistics
Czech in society and practice
Czech child language
Schlagwörterjazyk emigrantů; řeč dětská; čeština; jazyky izolované; interference; angličtina
Schlagwörter (DE)Kindersprache; Tschechisch; Isolierte Sprachen; Interferenz; Englisch
AnmerkungJazykový vývoj druhé generace čes. emigrantů (jazyk dvou dětí narozených čes. rodičům v Kanadě); problematika menšinového jazyka; Výtah přetištěn v ČDS 1996, s. 216-219.
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/1362
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

The acquisition of Czech in the English environment / Bubeník, Vít
The Language of the Czech Minority in Vienna / Fischer, Gero
On language maintenance in immigrants / Vašek, Antonín
The French language in Canada / Hewson, John
Language and ethnicity maintenance: evidence of Czech tombstone inscriptions / Eckert, Eva
Minority Language Media. Concepts, Critiques and Case Studies
First Language Acquisition / Clark, Eve V.