Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach interference lieferte 361 Treffer
1

Interference v hospodářské němčině studentů ekonomie

Höppnerová, Věra, in: Časopis pro moderní filologii, 78, č. 1, 1996, s. 14-22
2

Síla obrazu, slabost slov

Mareš, Petr, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 122
3

K problematice pozitivního a negativního transferu při vyučování ruskému jazyku

Krystýnková, Jarmila, in: Opera Slavica, 5, č. 4, 1995, s. 48-50
4

K problematice rusko-české interference ve zvukovém plánu jazyka

Honová, Jaroslava, in: Studia z językoznawstwa słowiańskiego, Lublin, Uniw. M. Curie-Skłodowskiej ; 1995, s. 333-342
5

Mež"jazykovaja interferencija v leksike

Dreslerová, Dana, in: Příspěvky k bádání v oboru rusistika : Nastupující vědecká generace. 3. mezinárodní studentská konference, Ostrava, FF OU ; 2002, s. 91-94
6

Interferencja w zakresie modulacji mowy

Damborský, Jiří, in: Interferencje w językach i dialektach słowiańskich, Łodź, Wyd. Uniw. Łodzkiego ; 1997, s. 81-86
7

Vlijanije interferencii pri obučenii morfologii (častejšije ošibki studentov)

Doležalova, Eva; Urbanova, Blažena, in: Aktual'nyje problemy obučenija russkomu jazyku 4 [APObR 4], Brno, MU ; 2000, s. 45-50
8

Interferenz in deutsch-tschechischen Texten

Korčáková, Jana, in: Aspekte der Textgestaltung [AspT] : Referate der Internationalen Germanistischen Konferenz Ostrava 15.-16. Februar 2001, Ostrava, OU ; 2001, s. 259-264
9

"Novaja interferencija?"Vlijanije pervogo inostrannogo jazyka na izučenije russkogo v češskoj srede

Severa, Vladimir, in: Aktual'nyje problemy obučenija russkomu jazyku 5 [APObR 5], Brno, MU ; 2001, s. 41-43
10

K voprosu interferencii v ustnoj reči

Doležalova, Jeva, in: Opera Slavica, 5, č. 2, 1995, s. 59-62