Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach interference lieferte 361 Treffer
1

Interference v hospodářské němčině studentů ekonomie

Höppnerová, Věra, in: Časopis pro moderní filologii, 78, č. 1, 1996, s. 14-22
2

K voprosu interferencii v ustnoj reči

Doležalova, Jeva, in: Opera Slavica, 5, č. 2, 1995, s. 59-62
3

Síla obrazu, slabost slov

Mareš, Petr, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 122
4

K problematice pozitivního a negativního transferu při vyučování ruskému jazyku

Krystýnková, Jarmila, in: Opera Slavica, 5, č. 4, 1995, s. 48-50
5

K problematice rusko-české interference ve zvukovém plánu jazyka

Honová, Jaroslava, in: Studia z językoznawstwa słowiańskiego, Lublin, Uniw. M. Curie-Skłodowskiej ; 1995, s. 333-342
6

Mež"jazykovaja interferencija v leksike

Dreslerová, Dana, in: Příspěvky k bádání v oboru rusistika : Nastupující vědecká generace. 3. mezinárodní studentská konference, Ostrava, FF OU ; 2002, s. 91-94
7

Interferentie bij het aanleren van het gebruik van Nederlandse voorzetsels

Majewska, Ewa, in: Didactiek van de Nederlandse Taal en Cultuur in Midden- en Oost-Europa, Olomouc, UP ; 1997, s. 77-84.
8

Interferencja w zakresie modulacji mowy

Damborský, Jiří, in: Interferencje w językach i dialektach słowiańskich, Łodź, Wyd. Uniw. Łodzkiego ; 1997, s. 81-86
9

The third language - interference in translations from Czech to English

Hopkinson, Chris, in: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2003 [RosOst] : Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia, Ostrava, FF OU ; 2003, s. 57-68.
10

Vlijanije interferencii pri obučenii morfologii (častejšije ošibki studentov)

Doležalova, Eva; Urbanova, Blažena, in: Aktual'nyje problemy obučenija russkomu jazyku 4 [APObR 4], Brno, MU ; 2000, s. 45-50