Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Political history of Czech language lieferte 335 Treffer
1

K výzkumu vídeňských Čechů

Toncrová, Marta, in: Národopisná revue, 6, č. 1, 1996, s. 23-25
2

Češi v USA - otázka identity (1848-1938)

Dubovický, Ivan, in: Český lid, 83, č. 3, 1996, s. 229-247
3

K diferenciaci mluveného jazyka izolovaného

Vašek, Antonín, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 44-52.
4

Americká čeština: pohled na jeden případ štěpení jazykového vývoje

Kučera, Karel, in: Jazyk a jeho užívání : Sborník k životnímu jubileu profesora Oldřicha Uličného, Praha, FF UK ; 1996, s. 112-118
5

Rozklad a odolnost jazykových kategorií. Čeština starousedlíků v Nebrasce

Šašková-Pierceová, Míla, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 112-117
6

Výzkum mluvy vídeňských Čechů

Vojtová, Jarmila, in: Universitas, č. 4, 1995, s. 24-27
7

Nel periodo tra l'umanesimo e il manierismo. (Con cenni alla situazione specifica dei paesi di lingua ceca)

Seidl, Ivan, in: Západ - Východ. Genologické studie, Boskovice, Albert ; 1995, s. 15-37
8

Kultivování češtiny v USA

Henzlová, Věra M., in: Spisovná čeština a jazyková kultura 1993 : Sborník z olomoucké konference 23. - 27. 8. 1993. [Sv.] 2, Praha, FF UK ; 1995, s. 329-332
9

Jak dnes mluví mladí vídeňští Češi 1

Kloferová, Stanislava, in: Naše řeč, 81, č. 2-3, 1998, s. 80-91
10

Česká minorita v Kazachstánu a její přesídlování do České republiky

Valášková, Naďa, in: Český lid, 85, č. 2, 1998, s. 161-170