Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Česká pedolingvistika lieferte 230 Treffer
1

Dětská řeč

Šoltys, Otakar, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 45-47
2

Chápání času v mateřském jazyku. (Dílčí úkol grantu MŠMT 2-I-1/2-92 "Psychologicko-pedagogický výzkum učiva a učení žáků základní školy")

Holubář, Zdeněk; Háková, Eva, in: Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice. Série C : Ústav jazyků a humanitních studií. 1 (1995), Pardubice, Ústav jazyků a humanitních studií Univerzity Pardubice ; [1995], s. 67-70.
3

A co když jsou to dvojčata?

Gavlasová, Pavla, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 1, 1999, s. 16-19
4

Byla jedna Zuzanka.

Vaňková, Irena, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 2, 1999, s. 70-72
5

Vyjadřování hodnotících postojů v dětské řeči

Höflerová, Eva, in: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. 1. diel [Retrospektívne... 1] : Materiály z 3. konferencie o komunikácii Banská Bystrica - Donovaly 11.-13. septembra 1997, Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1999, s. 131-136
6

Nevzdělanost Romů v České republice je do budoucna zcela neúnosná

Przybylaková, Jolanta, in: Denní telegraf (Praha), 1996, 20.7.1996
7

Dnešní malé děti nejdou pro sprosté slovo daleko

Holecová, Simona; Kratochvíl, Roman, in: Mladá fronta Dnes (Praha), 2002, 19.1.2002
8

Tvořivost nebo nedokonalost?

Pacovská, Jasňa, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 3, 1997, s. 11-13
9

Už sem velkej kluk, zítra sem byl eště malej..

Soukenková, Jolana, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 3, 1997, s. 13-15
10

Slova, jazyk, texty, svět... a děti

Vaňková, Irena, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 3, 1997, s. 17-18