Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach řeč dětská lieferte 315 Treffer
1

Modelování dětského jazyka

Kvapilová Brabcová, Radoslava, in: Predškolská výchova, 45, 1990-91, s. 28-29
2

Dětská řeč

Šoltys, Otakar, in: Jazyk ve společenském kontextu : Základy jazykovědy pro studenty sociálních věd, Praha, Karolinum ; 1996, s. 45-47
3

The development of the Persian language. First language acquisition

Fahim, Mansoor, in: Ex Oriente : Collected Papers in Honour of Jiří Bečka, Praha, Oriental Institute ; 1995, s. 39-43
4

Chápání času v mateřském jazyku. (Dílčí úkol grantu MŠMT 2-I-1/2-92 "Psychologicko-pedagogický výzkum učiva a učení žáků základní školy")

Holubář, Zdeněk; Háková, Eva, in: Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice. Série C : Ústav jazyků a humanitních studií. 1 (1995), Pardubice, Ústav jazyků a humanitních studií Univerzity Pardubice ; [1995], s. 67-70.
5

A co když jsou to dvojčata?

Gavlasová, Pavla, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 1, 1999, s. 16-19
6

What is psycholinguistics?

Yadav, Sunita, in: Scientific Papers of the University of Pardubice. Series C, Pardubice, Univ. Pardubice ; 1996, s. 11-15.
7

Byla jedna Zuzanka.

Vaňková, Irena, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 2, 1999, s. 70-72
8

Už sem velkej kluk, zítra sem byl eště malej..

Soukenková, Jolana, in: Čeština doma a ve světě, 5, č. 3, 1997, s. 13-15
9

O významu lingvistického vývoje u dětí s dysartrickými poruchami pro analýzu a terapii řeči

Klenková, Jiřina, in: Speciální pedagogika, 6, č. 5, 1996, s. 51-53
10

Odpověď na kritiku

Doubek, David, in: Biograf, č. 9, 1997, s. 27-29