Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach jazyky izolované lieferte 327 Treffer
1

K otázce spisovnosti jazyka izolovaného

Vašek, Antonín, in: Spisovnost a nespisovnost dnes : Sborník příspěvků z mezinárodní konference Spisovnost a nespisovnost v současné jazykové a literární komunikaci. Šlapanice u Brna 17. - 19. ledna 1995, Brno, MU ; 1996, s. 88-92.
2

Nel periodo tra l'umanesimo e il manierismo. (Con cenni alla situazione specifica dei paesi di lingua ceca)

Seidl, Ivan, in: Západ - Východ. Genologické studie, Boskovice, Albert ; 1995, s. 15-37
3

Čeština mezi vinohrady

Veselá, Olga; Gális, Radek, in: Zemské noviny (Praha), 1998, 14.8.1998
4

Česky z daleké Číny

Chudáček, Jan, in: Haló noviny (Praha), 1998, 28.8.1998
5

Oukej?

jw, in: Svobodné slovo (Praha), 1995, 21.4.1995
6

Na Slovensku je čeština stále "podezřelý"jazyk

Mikeš, Zoltán, in: Lidové noviny (Praha), 1998, 11.5.1998
7

Nová česká škola v Chorvatsku

Steckerová, Bohumila, in: Moravskoslezský den (Ostrava), 1999, 13.11.1999
8

Čeština se už vyučuje také v Bosně

Mojžíš, František, in: Zemské noviny (Praha), 2000, 6.1.2000
9

Já a čeština v Nizozemsku

Isbrücker, Věra, in: Čeština doma a ve světě, 4, č. 3, 1996, s. 214-219
10

Česká kniha a bohemistika v Británii

Kocourek, Milan, in: Nové knihy (Praha), 40, č. 18, 19, 20, 2000, s. 9, 18-19, 8-9