Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jednotlivá nářečí lieferte 521 Treffer
61

Moravská čeština

Řehák, M., in: Svobodné slovo (Praha), 1994, 3.1.1994
62

Nářeční situace na přechodu severovýchodočeské a středočeské oblasti (na materiálu korespondenčních anket ÚJČ)

Bachmannová, Jarmila, in: Naše řeč, 91, č. 4, 2008, s. 178-191
63

Jak mluvili a mluví lidé na Novohradsku

Holub, Zbyněk, in: Novohradské hory a novohradské podhůří : Příroda. Historie. Život, Praha, Baset ; 2006
64

O moravismech [přetisk z knihy Malý průvodce po dnešní češtině]

Daneš, František, in: Rovnost, 1967, 6.8.1967
65

Současný stav mluveného jazyka na Opavsku (Opava-Milostovice) - slovní zásoba

Dragounová, Dita, in: Vztah langue a parole v perspektivě "interaktivního obratu"v lingvistickém zkoumání [VztLangPar] : Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP ve dnech 14.-15. května 2002, Olomouc, UP ; 2004, s. 17-21
66

Vývoj nářečí na území znojemského typu a okolí podle Jazykového atlasu jihozápadní Moravy

Čižmárová, Libuše, in: Gwary dziś 2 : Regionalne słowniki a atlasy gwarowe, Poznań, Wyd. Poznańskiego towarzystwa przyjaciół nauk ; 2003, s. 109-121.
67

Centrální hanáčtina a centrální čeština - rodné sestry dodnes

Uličný, Oldřich, in: Bohemica Olomucensia, 1, č. 4, 2009, s. 43-48
68

Më Hanáci, më zme më - ale zme takoví jenom më?

Kopečný, František, in: Štafeta (Prostějov), 22, č. 1-2, 1990, s. 44-46
69

Hanácké Slovácko a jeho slavnostní kroj

Nezhodová, Soňa, in: Vlastivědný věstník moravský, 62, č. 1, 2010, s. 98-105
70

Současná situace ve slovní zásobě okrajového nářečí svč. podskupiny

Svobodová, Hana, in: Słowo. Tekst. Czas. 6 : Nowa frazeologia w nowej Europie, Szczecin, Wyd. Naukowe Uniw. Szczecińskiego 2002, s. 607-611