Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Jednotlivá nářečí provides 521 hits
61

Moravská čeština

Řehák, M., in: Svobodné slovo (Praha), 1994, 3.1.1994
62

Nářeční situace na přechodu severovýchodočeské a středočeské oblasti (na materiálu korespondenčních anket ÚJČ)

Bachmannová, Jarmila, in: Naše řeč, 91, č. 4, 2008, s. 178-191
63

Jak mluvili a mluví lidé na Novohradsku

Holub, Zbyněk, in: Novohradské hory a novohradské podhůří : Příroda. Historie. Život, Praha, Baset ; 2006
64

O moravismech [přetisk z knihy Malý průvodce po dnešní češtině]

Daneš, František, in: Rovnost, 1967, 6.8.1967
65

Současný stav mluveného jazyka na Opavsku (Opava-Milostovice) - slovní zásoba

Dragounová, Dita, in: Vztah langue a parole v perspektivě "interaktivního obratu"v lingvistickém zkoumání [VztLangPar] : Sborník příspěvků z 3. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na FF UP ve dnech 14.-15. května 2002, Olomouc, UP ; 2004, s. 17-21
66

Vývoj nářečí na území znojemského typu a okolí podle Jazykového atlasu jihozápadní Moravy

Čižmárová, Libuše, in: Gwary dziś 2 : Regionalne słowniki a atlasy gwarowe, Poznań, Wyd. Poznańskiego towarzystwa przyjaciół nauk ; 2003, s. 109-121.
67

Centrální hanáčtina a centrální čeština - rodné sestry dodnes

Uličný, Oldřich, in: Bohemica Olomucensia, 1, č. 4, 2009, s. 43-48
68

Më Hanáci, më zme më - ale zme takoví jenom më?

Kopečný, František, in: Štafeta (Prostějov), 22, č. 1-2, 1990, s. 44-46
69

Hanácké Slovácko a jeho slavnostní kroj

Nezhodová, Soňa, in: Vlastivědný věstník moravský, 62, č. 1, 2010, s. 98-105
70

Současná situace ve slovní zásobě okrajového nářečí svč. podskupiny

Svobodová, Hana, in: Słowo. Tekst. Czas. 6 : Nowa frazeologia w nowej Europie, Szczecin, Wyd. Naukowe Uniw. Szczecińskiego 2002, s. 607-611