Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jednotlivá nářečí lieferte 521 Treffer
71

K horňáckému dialektu

Sedlák, Miroslav, in: Malovaný kraj, 36, č. 1, 2000, s. 32
72

Doudlebské nářečí na přelomu století

Říha, Richard, in: Od teorie jazyka k praxi komunikace 2 : Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury, České Budějovice, JU ; 2007, s. 205-214
73

K problematice současného výzkumu specifických nářečních jevů na Domažlicku

Holub, Zbyněk, in: Od teorie jazyka k praxi komunikace 2 : Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury, České Budějovice, JU ; 2007, s. 215-228
74

Severozápadní okraj středočeské nářeční oblasti (na materiálu korespondenčních anket ÚJČ)

Bachmannová, Jarmila, in: Naše řeč, 93, č. 2, 2010, s. 83-94
75

Nářečí na Boskovicku

Kloferová, Stanislava, in: Lidová kultura a nářečí na Boskovicku, Boskovice, Muzeum Boskovice ; 2009, s. 293-311
76

K pronikání nářečních prvků ve spisovné češtině v 18. století

Kirillov, Jurij, in: Slavistika v moderním světě [Slav] : Konference mladých slavistů 3, říjen 2007, Červený Kostelec, Mervart ; 2008, s. 281-287.
77

Současný stav nářečí na jihovýchodním Plzeňsku a připravovaný výzkum mluvy mládeže v západočeském pohraničí

Nová, Jana, in: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě, Opava, SlU ; 2011, s. 70-77.
78

Spisovná laština Óndry Łysohorského

Balowska, Grażyna, in: Integrace v jazycích, jazyky v integraci [IntgJaz], Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2010, s. 307-318.
79

Překážet, nebo zavazet ? K nářečním jevům v soudobé češtině

Kloferová, Stanislava, in: Přednášky a besedy ze 46. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 46], Brno, MU ; 2013, s. 93-99
80

Nástin místního nářečí na Závrší jako stále živého prvku běžně mluveného jazyka na Moravě

Bystrzycki, Krzysztof, in: Języki i tradycje Słowian, Katowice, Wyd. Uniw. Śląskiego 2003, s. 77-83