Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jednotlivá nářečí lieferte 521 Treffer
11

Kapitola o nářečích 1

Čižmárová, Libuše, in: Malovaný kraj, 36, č. 6, 1998, s. 38-39
12

Kapitola o nářečích 2, 3, 4

Čižmárová, Libuše, in: Malovaný kraj, 37, č. 1, 2, 3, 1999, s. 14-15, 14, 43
13

Nářečí v Kloboukách u Brna

Fic, Karel, in: Klobouky u Brna : Město, dějiny, krajina a lidé, Brno, Muzejní a vlastivěd. spol. ; 1998, s. 429-433
14

Jazyk Klatovska se nevyvíjel tak sevřeně jako řeč Domažlicka

šd, in: Týdeník Klatovska, 1998, 4.11.1998
15

Dobré den, sósede!

Konečná, Hana, in: Rovnost (Brno), 1999, 13.11.1999
16

K fenoménu jinakosti na vzorku doudlebského nářečí

Holub, Zbyněk, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 226-231
17

Nářeční situace v městečku Broumov

Oberreiterová, Hana, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 48, č. A 47, 1999, s. 157-164
18

Staročeši na Horňácku. Pět vyprávění z Horňácka

Šlosar, Dušan, in: Literární noviny (Praha), 2000, 23.8.2000
19

Nářečí na Tišnovsku

Fic, Karel, in: Sborník Okresního muzea Brno-venkov, Brno, 1999, s. 57-61
20

Nářečí na Veselsku

Hlubinková, Zuzana, in: Veselsko, Brno, Muzejní a vlastivěd. spol. ; 1999, s. 161-166