Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jednotlivá nářečí lieferte 521 Treffer
31

Historickogeografické aspekty územního rozsahu tzv. nářečí horského typu

Vašek, Leoš, in: Sborník Muzea Blansko (Blansko), 1997, s. 1-7
32

K problematice vymezení jihočeského regionu

Holub, Zbyněk, in: Genius loci jižních Čech [GenLJČ] : Sborník dialektologického semináře, České Budějovice, PF JU ; 2000, s. 12-29
33

Od kolébky člověka

Pufferová, Lucie, in: Genius loci jižních Čech [GenLJČ] : Sborník dialektologického semináře, České Budějovice, PF JU ; 2000, s. 83-95
34

Život a jazyk lidí v centru tradičního Doudlebska

Tham, Jiří, in: Genius loci jižních Čech [GenLJČ] : Sborník dialektologického semináře, České Budějovice, PF JU ; 2000, s. 96-103
35

Slova na pozadí charakteristiky řeči v obci Těškov

Demiriová, Vladimíra, in: Genius loci jižních Čech [GenLJČ] : Sborník dialektologického semináře, České Budějovice, PF JU ; 2000, s. 106-117
36

Soumrak české dialektologie? Nad klamavým obrazem jihozápadočeských nářečí

Jančák, Pavel, in: Naše řeč, 87, č. 1, 2004, s. 25-35
37

Nad recenzí k regionálnímu výkumu na jihu Čech

Holub, Zbyněk, in: Naše řeč, 87, č. 5, 2004, s. 233-237
38

K odpovědi Zb. Holuba na článek Pavla Jančáka "Soumrak české dialektologie?"

Balhar, Jan, in: Naše řeč, 87, č. 5, 2004, s. 238-239
39

K přejímkám v nářečí

Vojtová, Jarmila, in: Život s morfémy : Sborník studií na počest Zdenky Rusínové, Brno, MU ; 2004, s. 179-184
40

Perspektivy vývoje nářečí v jihozápadomoravském regionu

Čižmárová, Libuše, in: Spisovnost a nespisovnost [Spisovnost '04] : Zdroje, proměny a perspektivy. Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané ve Vzdělávacím středisku Šlapanice 10.-12. února 2004, Brno, MU ; 2004, s. 69-75.