Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jednotlivá nářečí lieferte 521 Treffer
21

Komika jazykové stránky zvykosloví tradičního Doudlebska

Holub, Zbyněk, in: Świat humoru, Opole, Uniw. Opolski ; 2000, s. 209-218.
22

Kapitoly o mluvě napajedelských obyvatel

Kolařík, Josef, in: Studia philologica, 9, 1999, s. 31-75
23

Nářečí

Pleskalová, Jana, in: Moravskobudějovicko, Jemnicko, Brno, Muzejní a vlastivěd. spol. ; 1997, s. 351-352
24

Z lexikální zásoby hanáckého nářečí tzv. horského typu

Vojtová, Jarmila, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 49, č. A 48, 2000, s. 131-137
25

K otázce retrospektivy a konstruktivy komunikace v nářeční lokalitě Doudlebska

Holub, Zbyněk, in: Retrospektívne a perspektívne pohľady na jazykovú komunikáciu. 1. diel [Retrospektívne... 1] : Materiály z 3. konferencie o komunikácii Banská Bystrica - Donovaly 11.-13. septembra 1997, Banská Bystrica, PF Univ. M. Bela ; 1999, s. 210-214
26

K vývoji osídlení a k nářečním zvláštnostem na Doudlebsku

Holub, Zbyněk, in: Výběr (České Budějovice), 38, č. 1, 2001, s. 1-31
27

Nářečí

Voráč, Jaroslav, in: Západočeská vlastivěda : Jazyk, Plzeň, Západočes. nakl. ; 1992, s. 67-103
28

Nářeční prvky v tisku Hory Olivetské

Kosek, Pavel, in: Listy filologické, 124, č. 3-4, 2001, s. 280-288
29

Nářečí na Brněnsku

Krčmová, Marie, in: Město pod Špilberkem : O lidové kultuře, tradicích a životě lidí v Brně a okolí, Brno, Doplněk ; 1993, s. 55-65
30

Podivínské nářečí

Fic, Karel, in: Podivín - vlastivědný sborník jihomoravského města, Mikulov, Stát. okres. archiv v Břeclavi ; 1997, s. 457-465