Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jednotlivá nářečí lieferte 521 Treffer
81

Současné tendence ve vývoji jazyka jihozápadomoravské vesnice

Čižmárová, Libuše, in: Gwary dziś, Poznań, Wyd. Poznańskiego towarzystwa przyjaciół nauk ; 2006, s. 59-68
82

Dialekty jugo-zapadnoj Moravii - ich razvitije vo vtoroj polovine XX veka

Čižmárová, Libuše, in: Aktual'nyje etnojazykovyje i etnokul'turnyje problemy sovremennosti [AEtPS] / Kniga 2, Moskva, Rukopisnyje pamjatniki Drevnej Rusi 2015, s. 37-58
83

Výhonky jihozápadočeského nářečí stále zelené: prvky tradičních dialektů v mluvě nejmladších obyvatel západočeského pohraničí

Nová, Jana, in: Genius loci českého jihozápadu 2006, 2012, České Budějovice, Jihočeské muzeum 2015, s. 163-171.
84

K dalšímu výzkumu na česko-polském pomezí v oblasti užívání tzv. "prajzského"nářečí (v obci Chuchelná)

Neubertová, Petra; Holub, Zbyněk, in: Genius loci českého jihozápadu 7 : Regionální speicifika v celonárodním kontextu. Sborník z konference konané 20. a 21. října 2010 v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích, České Budějovice, Jihočeské muzeum ; 2012, s. 155-165.
85

Poznámky ke stratifikaci českého jazyka

Svobodová, Hana, in: Přednášky a besedy ze 49. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií [PřednBLŠSS 49], Brno, MU ; 2016, s. 217-225
86

Vybrané faktory ovlivňující výskyt nářečních jevů v promluvě, na příkladu nářečí v Broumově

Svobodová, Hana, in: Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie, Banská Bystrica, 13.-15. septembra 2006, Banská Bystrica, Univ. M. Bela 2007, s. 101-110.
87

Podzwonne dla sporów o laszczyznę

Damborský, Jiří, in: Podzwonne dla granic : Polsko-czeskie linie podziałów i miejsca kontaktów w języku, literaturze i kulturze, Wrocław, Wyd. Uniw. Wrocławskiego 2009, s. 343-351.
88

Strava v lidové mluvě Frenštátska

Horečka, Mojmír, in: Hlasy Muzea ve Frenštátě pod Radhoštěm, 32, 2015, s. 58-61
89

Lidová mluva

Vašek, Antonín, in: Okres Vsetín : Rožnovsko - Valašskomeziříčsko - Vsetínsko, Valašské Meziříčí, Brno, Vsetín, Hvězdárna Valašské Meziřící, Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Okresní úřad Vsetín ; 2002
90

Pojmenování tuberkulózy v českých nářečích

Konečná, Sabina, in: Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě 2, Opava, SlU 2015, s. 80-86