Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Jednotlivá nářečí lieferte 521 Treffer
51

Sto let vývoje jazyka středomoravské obce

Šipková, Milena, in: Teorie a empirie : Bichla pro Krčmovó, Brno, MU ; 2006, s. 81-87
52

Několik českých nářečních názvů rostlin

Havlová, Eva, in: Teorie a empirie : Bichla pro Krčmovó, Brno, MU ; 2006, s. 219-222
53

Takzvané moravské krácení, či moravská krátkost?

Konečná, Hana, in: Slavia, 71, č. 3, 2002, s. 321-323
54

Slezské nářeční rysy v korpusu soukromé korespondence

Vojtová, Jarmila, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, 55, č. A 54, 2006, s. 201-207
55

Tož včil neco vo tém nerealnym projektu tej spisovnej moravščiny

Uličný, Oldřich, in: Eurolitteraria & Eurolingua 2005 [Eurolingua 2005] : Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2005, s. 267-272
56

Okrajové úseky severovýchodočeské nářeční oblasti z pohledu celočeského. Na materiálu korespondenční ankety ÚJČ

Bachmannová, Jarmila, in: Naše řeč, 90, č. 1, 2007, s. 7-19
57

K některým frazeologismům v mluvě nejstarší generace Doudlebska

Holub, Zbyněk, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 3 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF JU ; 1994, s. 20-48
58

Ještě k nářečním jevům jihočeské oblasti, srovnání s oblastí západočeskou

Janečková, Marie, in: Jazyk a řeč jihočeského regionu 3 : Sborník katedry českého jazyka Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, České Budějovice, PF JU ; 1994, s. 6-19
59

Lachisch

Duličenko, Aleksandr D., in: Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens. Bd. 10 : Lexikon der Sprachen des europäischen Osten, Klagenfurt, Wieser Verlag ; 2002, s. 287-290
60

Mährisch

Duličenko, Aleksandr D., in: Wieser Enzyklopädie des europäischen Ostens. Bd. 10 : Lexikon der Sprachen des europäischen Osten, Klagenfurt, Wieser Verlag ; 2002, s. 291-293