Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Syntax lieferte 2627 Treffer
51

Jazykové roviny

Novák, Pavel 1977
52

Kontrolové infinitivy

Macurová, Petra Brno 2009
53

Otázky predikátové: inference, implicitnost a explicitní výrazy ilokučních funkcí 1, 2

Štícha, František, in: Slovo a slovesnost, 56, č. 2, 3, 1995, s. 98-109, 204-217
54

Desubstantivní adjektivní přívlastek v současné spisovné češtině

Štícha, František, in: Naše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 225-235
55

K některým otázkám koreference v českých větách

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 33. běhu LŠSS [PřednLŠSS 33], Praha, Karolinum ; 1992, s. 53-64
56

Homonymie vět v současné češtině

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 113-123
57

Výpověď a věta

Hrbáček, Josef, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 225-331
58

Výpověďní spojení a jeho formy

Hrbáček, Josef, in: Čeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 332-340
59

Zum denotativen Status "unbestimmt-persönlicher"Konstruktionen im Tschechischen

Berger, Tilman, in: "Words Are Physicians for an Ailing Mind" : For Andrzej Bogusławski on the occassion of his 60th birthday, München, Sagner ; 1991, s. 71-81
60

Několik poznámek o syntaktickém vztahu závislosti

Hrbáček, Josef, in: Český jazyk a literatura, 46, č. 1-2, 1995-96, s. 5-13