Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ000622
AutorHrbáček, Josef
Titel

Výpověďní spojení a jeho formy

ErschienenČeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 332-340
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Syntax
Klassifikation (EN)Syntax
Schlagwörtersouvětí; souvětí souřadná; souvětí podřadná; čeština; syntax
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Syntax (Satzlehre)
AnmerkungTypy souvětí (podřadná, souřadná), typy vedlejších vět
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/622
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Výpovědní formy s výrazy přece, vždyť a jejich ruskými ekvivalenty / Žaža, Stanislav
Text a jeho rozbor ve škole / Hrbáček, Josef
Recepce textu, jeho analýza a interpretace / Hrbáček, Josef
Výpovědní útvary s mediálním že / Grepl, Miroslav
Verba dicendi a výpovědní funkce / Daneš, František
Ustálená spojení
Formy jazyka. Úvod do logiky a její filosofie / Kolman, Vojtěch