Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000601
AutorAdamec, Přemysl
Titel

Homonymie vět v současné češtině

ErschienenPřednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 113-123
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Syntax
Klassifikation (EN)Syntax
Schlagwörtersyntax; homonymie; interpretace; čeština
Schlagwörter (DE)Syntax (Satzlehre); Interpretation; Tschechisch
AnmerkungPokus o předběžnou klasifikaci a analýzu homonymních čes. vět
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/601
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Morfologická homonymie v současné češtině / Petkevič, Vladimír
Homonymie pasivních participií v současné češtině / Bohdanská, Daniela
K otázce větné homonymie v ruštině / Adamec, Přemysl
K otázce vyjadřování možnostní a nutnostní modality v současné češtině / Adamec, Přemysl
Konektivní částice a jiné textově propojovací výrazy v současné češtině / Adamec, Přemysl
Slovnědruhová a morfologická homonymie, homofonie a homografie v současné češtině / Petkevič, Vladimír
Křížení vět v češtině / Štícha, František