Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000886
AutorHrbáček, Josef
Titel

Několik poznámek o syntaktickém vztahu závislosti

ErschienenČeský jazyk a literatura, 46, č. 1-2, 1995-96, s. 5-13
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Syntax
Klassifikation (EN)Syntax
Schlagwörtersyntax; kongruence; rekce; čeština
Schlagwörter (DE)Syntax (Satzlehre); Rektion; Tschechisch
AnmerkungObecnější vymezení tří způsobů závislosti (shody, řízenosti a slabé závislosti)
Mediumarticle
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/886
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Několik poznámek k textovým rozborům a interpretacím ve škole / Hrbáček, Josef
Několik poznámek ke schématům slovotvorněmotivačních vztahů kompozit / Mitter, Patrik
Několik poznámek / Nevole, Milan
Několik poznámek o spisovné výslovnosti / Daneš, František
Několik drobných poznámek na okraj vzájemných vztahů uvnitř hypokoristické submnožiny / Pastyřík, Svatopluk
Několik poznámek ke vztahu Hájkovy Kroniky české a Beckovského Poselkyně / Sládek, Miloš
Několik poznámek o smyslech v češtině / Nebeská, Iva