Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Syntax lieferte 2627 Treffer
41

Sémantická struktura větného vzorce

Daneš, František, in: Otázky slovanské syntaxe 2 : Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22. 10. 1966, Brno, Univ. J. E. Purkyně ; 1968, s. 45-49
42

Syntax závislostní a složková

Sgall, Petr, in: Jazykovědné aktuality, 31, č. 1-2, 1994, s. 26-28
43

Téma a réma v české lingvistice

Sgall, Petr; Daneš, František, in: Tekst. Język. Poetyka : Zbiór studiów, Wrocław, PAN ; 1978, s. 47-57
44

Valency frames: extension and re-examination

Panevová, Jarmila, in: Studies on the syntax and semantics of Slavonic languages : Papers of honour of Andrzej Boguslawski, Oldenburg, BIS ; 2001, s. 324-340
45

Topic-focus articulation and anaphoric relations: corpus based probe

Kučová, Lucie; Veselá, Kateřina; Hajičová, Eva; Havelka, Jiří, in: The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 84, 2005, s. 5-11
46

Early subjects and patterns of agreement and word order in L1-acquisition

Kosta, Peter, in: 15 Mižnarodny z'jezd slavistau, Minsk, Belaruskaja navuka ; 2013, s. 65-66
47

Věta a výpověď ve znakovém pojetí jazyka

Hoskovec, Tomáš, in: Karlík a továrna na lingvistiku [KaTLing] : Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám, Brno, Host ; 2010, s. 190-199.
48

Sentence adverbials and evidentiality

Hirschová, Milada, in: Research in Language (Łódź), 11, č. 2, 2013, s. 1-8
49

Čeština jakožto jazyk s nulovým subjektem

Karlík, Petr, in: Přednášky a besedy z 50. (jubilejního) ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií [PřednBLŠSS 50], Brno, MU 2017, s. 114-127
50

Co jsou syntaktické vztahy?

Novák, Pavel 1976