Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1996CZ000621
AutorHrbáček, Josef
Titel

Výpověď a věta

ErschienenČeština - řeč a jazyk, Praha, ISV ; 1996, s. 225-331
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Syntax
Klassifikation (EN)Syntax
Schlagwörtervýpověď; modalita; členění větné aktuální; věty jednoduché; členy větné; věty složené; souvětí; věty vedlejší; věty hlavní; vzorce větné; syntax; čeština
Schlagwörter (DE)Modalität; Aktuelle Satzgliederung; Syntax (Satzlehre); Tschechisch
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/621
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Výpověď / Hrbáček, Josef
Věta jednoduchá, věta složená a souvětí / Hrbáček, Josef
Věta a výpověď ve znakovém pojetí jazyka / Hoskovec, Tomáš
Výpověď a autorizace / Šturala, Jan
Věta / Watanabe, Minoru
První věta / Hanák, Jiří
Slovanská věta / Běličová, Helena