Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1992CZ000341
AutorAdamec, Přemysl
Titel

K některým otázkám koreference v českých větách

ErschienenPřednášky z 33. běhu LŠSS [PřednLŠSS 33], Praha, Karolinum ; 1992, s. 53-64
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Syntax
Klassifikation (EN)Syntax
Schlagwörtersyntax; koreference; čeština
Schlagwörter (DE)Syntax (Satzlehre); Tschechisch
AnmerkungKoreference substantivních výrazů
Mediumarticle
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/341
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Referenční platnost elidovaných aktantů. K některým otázkám koreference / Panevová, Jarmila
K interpretaci osoby v ruských větách / Adamec, Přemysl
K některým otázkám tzv. fázovosti / Pfeffer, Vladimír
K některým otázkám závislostní gramatiky / Hajičová, Eva
K některým otázkám jevištní mluvy / Daneš, František
K některým otázkám bilingvismu I, II / Jelínek, Stanislav
K některým aktuálním otázkám transkripce RKZ / Komárek, Miroslav