Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000292
AutorŠtícha, František
Titel

Desubstantivní adjektivní přívlastek v současné spisovné češtině

ErschienenNaše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 225-235
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Syntax
Klassifikation (EN)Syntax
Schlagwörterpřívlastek; přívlastek desubstantivní; čeština
Schlagwörter (DE)Attribut (Beifügung); Tschechisch
AnmerkungVývoj tohoto typu přívlastku v češtině. Na materiálu z čes. periodik a několika literárních děl
Mediumarticle
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/292
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pasivum (v češtině) spisovné a nespisovné / Štícha, František
Neologismy v současné spisovné češtině / Martincová, Olga
Přívlastek v angličtině a češtině / Knittlová, Dagmar
Problematika neologismů v současné spisovné češtině / Martincová, Olga
Sekundární imperfektiva v současné češtině: systémovost, úzus, gramatičnost / Štícha, František
Verbální a adjektivní participia v češtině / Krchňavá, K.
Nesklonný prepozitivní přívlastek v češtině a ruštině / Linhartová, Veronika