Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach obraz světa jazykový lieferte 274 Treffer
41

Jak mówimy o lenistwie? - na podstawie polskichj przysłów i frazeologizmów

Dźwigoł, Renata, in: Parémie národů slovanských 6 [Parémie 6] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 9.-10. října 2012, Ostrava, OU ; 2012, s. 39-58.
42

Vlijanije geomorfologičeskich faktorov na formirovanije jazykovoj kartiny mira (russko-slovackij aspekt)

Korina, Natal'ja Borisovna, in: Opera Slavica, 23, č. 2, 2013, s. 16-22
43

Nitranská konference o jazykovém obrazu světa

Janovec, Ladislav, in: Didaktické studie, 5, č. 2, 2013, s. 153-154
44

Nad językowym obrazem psa w polszczyźnie - uwagi metodologiczne

Raclavská, Jana; Szałaśny, Piotr, in: Studia Slavica, 18, č. 1, 2014, s. 105-110
45

Čes'ka paremiolohija, jiji konceptual'nyj prostir i kul'turni dominanty

Danylenko, Ljudmyla I., in: Movoznavstvo, č. 2-3, 2008, s. 208-222
46

"Bývá nám ticho jako dětem zima". Ke konceptualizaci emocionálních stavů v češtině

Vaňková, Irena, in: Struny mysli : Kognice 2007, Ostrava, Montanex ; 2009, s. 326-335
47

Obraz głosu w świetle danych Słownika języka polskiego z roku 1861

Majdak, Magdalena, in: Tělo, smysly, emoce v jazyce, Praha, FF UK ; 2012, s. 176-186.
48

Blut im tschechischen Weltbild

Vaňková, Irena, in: Blut : Perspektiven in Medizin, Geschichte und Gesellschaft, Essen, Klartext 2011, s. 239-256
49

Językowy obraz wilka (i szakala ) w przysłowiu

Kolberová, Urszula, in: Parémie národů slovanských 7 [Parémie 7], Ostrava, OU ; 2014, s. 69-75.
50

Dům i domov v češskoj jazykovoj kartine mira

Vaňková, Irena, in: Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, Lublin, Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej 2012, s. 69-88