Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach obraz světa jazykový lieferte 274 Treffer
81

Ezikovata kartina na smărtta prez prizmata na frazeologični paraleli v ungarski, bălgarski i srăbski

Farkaš Barati, Monika, in: Jihoslovanská frazeologie kontrastivně, Brno, FF MU 2016, s. 80-85
82

O styde i svjazannych s nim ponjatijach v fokuse Nacional'nogo korpusa russkogo jazyka

Bočkarev, Andrej Jevgen'jevič, in: Novaja rusistika, 9, č. 2, 2016, s. 21-36
83Zinov'jeva, Jelena Innokent'jevna; Chuncjan, Sun, in: Svět v obrazech a ve frazeologii, Praha, PF UK 2017, s. 277-293
84

Magia w potocynej narracji

Kajfosz, Jan Katowice 2009
85

Potřebujeme v naší kultuře práci?

Janovec, Ladislav; Wildová, Zuzana, in: Moudří milují pověsti, Praha, PF UK 2015, s. 75-80
86

Konotace - prototypy - otevřené dveře

Tokarski, Ryszard, in: Čítanka textů z kognitivní lingvistiky 2, Praha, UK 2007, s. 13-25
87

Jazyková kategorizace květin a pojetí tohoto fragmentu skutečnosti ve vědě

Piekarczyk, Dorota, in: Čítanka textů z kognitivní lingvistiky 2, Praha, UK 2007, s. 45-57
88

K jazykovému obrazu strachu v češtině

Saicová Římalová, Lucie, in: Obraz světa v jazyce 2 : Sborník příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci 19. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski v roce 2004 v prostorách FF UK Praha, Praha, UK 2007, s. 13-18.
89

Obraz žáka/studenta v češtině (v českém školství)

Pacovská, Jasňa, in: Obraz světa v jazyce 2 : Sborník příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci 19. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski v roce 2004 v prostorách FF UK Praha, Praha, UK 2007, s. 43-53.
90

Řeči, v níž vzpomínám... Poznámky o mateřském jazyce v českém obrazu světa

Vaňková, Irena, in: Jazyky, rozumění, porozumění : Sborník k životnímu jubileu Aleny Macurové, Praha, FF UK ; 2007, s. 186-199.