Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach obraz světa jazykový lieferte 274 Treffer
51

Ř a pohoda domova. Glosy o češtině a českém obrazu světa ve světle klíčových slov

Vaňková, Irena, in: Ř! Česká národní identita v současném umění, Praha, VŠ uměleckoprůmyslová ; 2012, s. 59-66
52

Obraz czeskiego męzczyzny kreowany przez slogany reklamowe czeskich piw

Czabaj, L., in: VI. Studencka konferencja naukowa bohemistów, Wrocław, 7.-8. 5. 2007, Wrocław, Uniw. Wrocławski ; 2009, nestr s.
53

Novoje o starom? O kognitivnoj roli prostranstvennych modelej v jazyke

Korina, Natal'ja Borisovna, in: Acta Rossica Tyrnaviensis : Zborník štúdií katedry rusistiky Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Brno, Tribun EU ; 2014, s. 5-12
54

Czy zwierzęta mają duszę? Poprzez analizę językową do konceptualizacji zwierzęcej śmierci

Kielak, Olga, in: Studia Slavica, 20, č. 2, 2016, s. 87-96
55

Obraz życia zakonnego utrwalony we frazeologii i paremiologii polskiej

Horyń, Ewa; Zmuda, Ewa, in: Parémie národů slovanských 8 [Parémie 8], Ostrava, OU 2017, s. 41-53
56

Panna a baba. Tradiční obraz ženy v proměnách života

Christou, Anna, in: Lidský život a každodennost v jazyce, Praha, FF UK 2016, s. 87-94
57Aljošin, Aleksej Sergejevič, in: Svět v obrazech a ve frazeologii, Praha, PF UK 2017, s. 259-268
58Szwedek, Weronika, in: Svět v obrazech a ve frazeologii, Praha, PF UK 2017, 3
59

Čítanka textů z kognitivní lingvistiky 2

Editor Saicová Římalová, Lucie Praha 2007
60

Językowy obraz przestrzeni we współczesnej polszczyźne ogólnej

Szkudlarek-Śmiechowicz, Ewa; Jachimowska, Katarzyna, in: Prostor v jazyce a literatuře : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 2007, s. 113-118.