Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach obraz světa jazykový lieferte 274 Treffer
111

Čertovský guláš - druhá část (obraz čerta v české frazeologii)

Křivancová, Michaela, in: Lingua viva, 12, č. 22, 2016, s. 34-45
112

Obrazy kolokacyjne wybranych leksemów należących do pola semantycznego cudzoziemeiec. (na materiale korpusu języka czeskiego SYN2006PUB)

Hebal-Jezierska, Milena, in: Res slavisticæ : Księga dedykowana Profesor Ewie Siatkowskiej, Warszawa, Wydział Polonistyki Uniw. Warszawskiego 2010, s. 73-92
113

Obraz innych grup etnicznych w paremiach - składniki poznawcze stereotypu. Na przykładzie stereotypu Niemca i stereotypu Cygana w polszczyźnie

Dźwigoł, Renata, in: Parémie národů slovanských 8 [Parémie 8], Ostrava, OU 2017, s. 29-40
114

Abstraktní pojmy v jazykovém obraze světa jako součást rozvíjení interkulturní komunikační kompetence

Artemov, Andrej, in: Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 1, Plzeň, ZČU 2016, s. 114-120
115

Jít/chodit, iść/chodzić jako součást frazeologických přirovnání. Příspěvek k českému a polskému jazykovému obrazu světa

Scheller, Veronika, in: Vícejazyčnost : Český, polský a německý jazyk, literatura a kultura v komparaci. Příspěvky z 10. mezinárodní studentské konference interFaces, Praha, FF UK 2016, s. 97-106
116

The connotational meaning of the word "škola" (school) and its reflection in classroom situation

Pacovská, Jasňa, in: SGEM 2016. 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts : Psychology and psychiatry, sociology and healthcare, education. Conference proceedings. Vol. 2, Sofia, STEF92 Technology 2016, s. 1097-1104
117

Koncept smrti v textech českých metalových hudebních skupin

Hazlbauer, L. Praha 2009
118

Koncept mládí v českém jazyce v porovnání s dalšími evropskými jazyky

Vašíčková, Andrea Praha 2007
119

Kolokační obrazy některých lexémů patřících do sémantického pole cizinec v českém tisku (s metodologickými úvahami)

Hebal-Jezierska, Milena, in: Korpusová lingvistika Praha 2011 : 1: InterCorp, Praha, Nakl. Lidové noviny 2011, s. 109-121.
120

Jazykový obraz pravdy v českých frazeologismech

Balowski, Mieczysław, in: Čeština - jazyk slovanský [1] [Č-JSl 1] : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference pořádané k 10. výročí vzniku Ostravské univerzity a jako součást Evropského roku jazyků (Ostrava, listopad 2001), Ostrava, PF OU ; 2001, s. 125-130.