Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach obraz světa jazykový lieferte 274 Treffer
31

Obraz světa v jazyce 2. Sborník příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci 19. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski v roce 2004 v prostorách FF UK Praha

Ed. Pacovská, Jasňa Praha 2007
32

Spánek a sen v českém jazykovém obrazu světa

Bulak, Patrik Praha 2016
33

Jazykový obraz smrti a života v českém obrazu světa

Patočková, Dorothea Praha 2006
34

Frazém než bys řekl švec a jazykový obraz světa

Štěpán, Josef, in: Naše řeč, 90, č. 4, 2007, s. 221-223
35

Anartrie - cizota

Lukešová, Anna, in: Literatur, Sprache, Kultur und Fremde [LitSpr] : Beiträge zur V. Internationale Westslawistischen Studentenkonferenz interFaces in Leipzig, Hildesheim, Olms Verlag ; 2007, s. 295-301.
36

Voda v českém jazykovém obraze světa

Nebeská, Iva, in: Obraz světa v jazyce 2 : Sborník příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci 19. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski v roce 2004 v prostorách FF UK Praha, Praha, UK 2007, s. 19-41.
37

"Naivní"a vědecká psychologie z pohledu kognitivní lingvistiky

Saicová Římalová, Lucie, in: Kognice 2006 : Sborník příspěvků, Praha, Psychologický ústav AV ČR ; 2006, s. 179-182.
38

K jazykovému obrazu vědomí v češtině

Nebeská, Iva, in: Slavica Pragensia, 41, 2009, s. 91-95
39

Onomaziologie, slovotvorba a jazykový obraz světa

Bozděchová, Ivana, in: Movy ta kul`tury u novij Jevropi: kontakty i samobutnist` : Zbirnyk dopovidej na Mižnarodnych naukovych čytannjach, prysvjačenych 70-riččju vid dnja narodžennja člena-korespondenta NAN Ukrajiny, Niny Fedorivny Klymenko, Kyjiv, Vydav. Dim D. Burago ; 2009, s. 57-65
40

Mędrzec, łajdak czy kochanek? Obraz mężczyzny w polskiej paremiologii i frazeologii

Korbut, Joanna, in: Parémie národů slovanských 5 [Parémie 5] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 20.-21. 10. 2010, Ostrava, OU ; 2010, s. 75-80.