Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach obraz světa jazykový lieferte 274 Treffer
11

Pes v české lidové frazeologii - rekonstrukce jazykového obrazu světa

Raclavská, Jana; Vilímek, Vítězslav, in: Zoomorfní symbolika v lidové tradici, Uherské Hradiště, Slovácké muzeum ; 2014, s. 324-328
12

Specyfika ukrajins'koji movnoji kartyny svitu ta jiji vidobražennja u nacional'no-kul'turnych symvolach. (za materialamy ukrajins'kych pisennych tekstiv)

Cholod, Uljana, in: Studia Slavica, 21, č. 1, 2017, s. 203-216
13

Jak o životě mluví Japonci

Švarcová, Zdenka, in: Lidský život a každodennost v jazyce, Praha, FF UK 2016, s. 68-74
14

Češskaja kartina duši. Konteksty, konceptualizacii, rekonceptualizacii

Vaňková, Irena, in: Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej : T. 1: Dusza w oczach świata, Warszawa, Inst. Slawistyki PAN 2016
15

Konference Dny kulturní lngvistiky

Neprašová, Renáta, in: Didaktické studie, 9, č. 1, 2017, s. 89-91
16

Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków

Redaktor, výkonný redaktor Chlebda, Wojciech Opole 2007
17

Kognitivnaja lingvistika

Maslova, Valentina A. Minsk 2004
18

Jazykovaja kartina mira i kognitivnyje prioritety jazyka

Korina, Natal'ja Borisovna; Alefirenko, Nikolaj Fedorovič; Vysočans'kij, V.; Sokolová, Jana Nitra 2014
19

Úhel pohledu, perspektiva, jazykový obraz světa

Bartmiński, Jerzy Beneš, Martin, in: Studie z aplikované lingvistiky, č. 1, 2010, s. 111-130
20

Frazeologičeskij slovar' i jazykovaja kartina mira

Chlebda, Vojcech, in: Rossica Olomucensia, 40, č. 2, 2002, s. 413-420