Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach obraz světa jazykový lieferte 274 Treffer
91

Bazovyje semantičeskije svojstva russkich paremij v svete kognitivno-diskursivnogo podchoda

Semenenko, Natalija, in: Rossica Olomucensia 46-47 [RosOl-Sb 46-47] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference XIX. Olomoucké dny rusistů 30.08.-01.09.2007, Olomouc, UP ; 2008, s. 403-407.
92

Mateřský jazyk jako domov v řeči. K opozici vlastní - cizí v obrazu mateřského jazyka v češtině

Vaňková, Irena, in: Etnolingwistyka (Lublin), 20, 2008, s. 107-122
93

Die Welt und ihre projektion in die Sprache bzw. Fremdsprache

Panušová, Marta, in: Lingua Germanica 2008, Plzeň [LingG] : Sborník z konference: otázky česko-německých a německo-českých jazykových, literárních a kulturně-historických vztahů, Plzeň, ZČU ; 2008, s. 88-92
94

Osobennosti konceptualizacii truda (pracy) v naivnoj kartine mira russkich i belorusov, otražennoj v paremiologii

Baluš, Tat'jana; Čuchanova, Anžela, in: Parémie národů slovanských 6 [Parémie 6] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 9.-10. října 2012, Ostrava, OU ; 2012, s. 24-28.
95

Paremiologia familijna - językowy obraz relacji zachodzących między żoną a mężem

Małek, Justyna, in: Parémie národů slovanských 6 [Parémie 6] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference konané v Ostravě ve dnech 9.-10. října 2012, Ostrava, OU ; 2012, s. 116-127.
96

"Kobieta piękna być musi"- w świecie reklam dla kobiet

Dobrotová, Ivana, in: Svět kreslený slovem, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 121-127.
97

Rozrywki umysłowe a lingwistyka kognitywna

Trzaskowski, Zbigniew, in: Slavica Litteraria, X 15, č. 2, 2012, s. 251-260
98

Raskrytije vnutrennej formy slova kak sposob ovladenija etnokul'turnoj informaciej

Il'jin, Denis, in: Aktual'nyje problemy obučenija russkomu jazyku 9 [APObRJ 9], Brno, MU ; 2009, s. 237-243
99

K metaforám v Mariánském kodexu z hlediska kognitivní lingvistiky

Zábranský, Lukáš, in: Bohemica Olomucensia, 5, č. 2, 2013, s. 113-127
100

Movno-obraznyj prostir čes'koji mentalnosti: koncept "krasa"

Danylenko, Ljudmyla I., in: Movoznavstvo, č. 2-3, 2006, s. 147-153