Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach obraz světa jazykový lieferte 274 Treffer
61

Jako pes a kočka - nahlédnutí do českého jazykového obrazu světa

Prokšová, Hana, in: Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě : Příspěvky z mezinárodní studentské vědecké bohemistické konference. Brandýs nad Labem 18.-20. června 2010, Brno, Tribun EU ; 2010, s. 275-279.
62

Řeč, která mluví (řeč - langage jako východisko kognitivnělingvistického zkoumání a konceptualizace řeči v českém obrazu světa)

Vaňková, Irena, in: Obraz světa v jazyce 2 : Sborník příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci 19. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski v roce 2004 v prostorách FF UK Praha, Praha, UK 2007, s. 7-12.
63

Obraz člověka v reklamě

Dybalska, Renata, in: Obraz světa v jazyce 2 : Sborník příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci 19. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski v roce 2004 v prostorách FF UK Praha, Praha, UK 2007, s. 79-86.
64

Slova a svět za slovy

Nebeská, Iva, in: Kognice 2006 : Sborník příspěvků, Praha, Psychologický ústav AV ČR ; 2006, s. 124-128.
65

Metafory pýchy

Saicová Římalová, Lucie, in: Naše řeč, 93, č. 1, 2010, s. 16-24
66

Jazykový obraz světa a kreativní text

Pajdzińska, Anna; Tokarski, Ryszard Vaňková, Irena, in: Slovo a slovesnost, 71, č. 4, 2010, s. 288-297
67

Kognitivní lingvistika

Kacetl, Jaroslav, in: Kognitivní věda dnes a zítra, Liberec, Bor ; 2009, s. 257-264
68

Movna kartyna svitu i typolohija K. H. Junha

Fedonjuk, Valentina, in: Opera Slavica, 20, č. 2, 2010, s. 43-49
69

Russkije leksemy kak fragmenty jazykovoj kartiny Rossii v Slovakii

Sipko, Jozef, in: Opera Slavica, 19, č. 4, 2009, s. 19-27
70

Movnyj obraz social'noho prostoru v ukrajins'kij poetyčnij movi druhoji polovyny 20 stolittja

Prokopovyč, Lidija Syhizmundivna, in: Rossica Olomucensia, 52, č. 2, 2013, s. 177-184