Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35] lieferte 16 Treffer
11

Významová stavba věty a její formální popis

Sgall, Petr, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 97-103
12

Některé otázky českého slovosledu

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 105-111
13

Homonymie vět v současné češtině

Adamec, Přemysl, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 113-123
14

Ke koncepci popisu pádového systému v češtině

Uličný, Oldřich, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 125-133
15

K sémiotice a hermeneutice. (Interpretační zkušenosti s díly N. V. Gogola, E. A. Poea a J. Haška aj.)

Mathauser, Zdeněk, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 183-197
16

Hovorová čeština

Hrbáček, Josef, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 53-61