Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000604
AutorHrbáček, Josef
Titel

Hovorová čeština

ErschienenPřednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 53-61
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Příspěvky teoretické a obecné
Klassifikation (EN)Theoretical and general contributions
Schlagwörterčeština; hovorovost; spisovnost; polemiky; Bělič, Jaromír; Havránek, Bohuslav; Sgall, Petr; Hronek, Jiří
Schlagwörter (DE)Tschechisch; Schriftlichkeit
AnmerkungNutnost podpory hovorové češtiny a upevňování vážnosti spisovného jazyka (jako jediného celonárodního dorozumívacího útvaru). Polemika s P. Sgallem a J. Hronkem. K nejednotnému pojetí tohoto pojmu; uvádí Havránkovu a Běličovu definici
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/604
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Hovorová spisovná čeština / Štěpán, Josef
Hovorová čeština v regionu / Chloupek, Jan
Hovorová čeština meets Ebonics / Janda, Laura A.
Hovorová čeština v rozhlasových relacích / Daneš, František
Hovorová němčina
Hovorová angličtina
Hovorová čínština. Úvod do studia hovorové čínštiny. 2., přeprac. vyd / Švarný, Oldřich