Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000603
AutorMathauser, Zdeněk
Titel

K sémiotice a hermeneutice. (Interpretační zkušenosti s díly N. V. Gogola, E. A. Poea a J. Haška aj.)

ErschienenPřednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 183-197
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Sémiotika. Obecná sémantika
Obecné otázky uměleckého stylu. Jazyk a styl v jednotlivých literárních žánrech
Klassifikation (EN)Semiotics. General semantics
The style of particular literary forms
Schlagwörtersémiotika; alegorie; metafora; symboly; teorie literatury
Schlagwörter (DE)Semiotik; Allegorie; Metapher; symbolischen Zeichen
AnmerkungSémiotický model umělecké situace. Alegorie a metafora, spojením alegorického a metaforického vzniká symbol
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/603
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Nespisovné prvky v dílech J. Haška, F. Langra a E. Vachka / Daneš, František
K emotivní sémantice a sémiotice / Volková, Bronislava
A-J.
Nepokořené slovo aneb K některým paralelám v žánrově stejných textech N. V. Gogola a O. Zabužkové / Lendělová, Věra
Frustrativní konstrukce n(i)e a n(i)e + inf-cxn v češtině a slovenštině / Pfalzová, Hana
Několik poznámek k jazyku Jaroslava Haška (a Josefa Švejka) / Hasil, Jiří
K přirovnáním v českých spisech J. A. Komenského / Michálek, Emanuel