Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000600
AutorAdamec, Přemysl
Titel

Některé otázky českého slovosledu

ErschienenPřednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 105-111
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Syntax
Mluvnická stavba jazyka
Klassifikation (EN)Syntax
Grammatical structure of language
Schlagwörterjazyky slovanské; slovosled; slovosled volný; členění větné aktuální; syntax; čeština
Schlagwörter (DE)Slawische Sprachen; Wortstellung; Aktuelle Satzgliederung; Syntax (Satzlehre); Tschechisch
AnmerkungTzv. volný slovosled ve slovanských jazycích a slovosledná problematika v češtině
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/600
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Některé otázky popisu valence / Sgall, Petr
Některé otázky sémantiky sloves / Filipec, Josef
Otázky českého kánonu. Sborník příspěvků z 3. kongresu světové literárněvědné bohemistiky Hodnoty a hranice: Svět v české literatuře, česká literatura ve světě, Praha 28. 6.-3. 7. 2005. Sv. 1
Některé aktuální otázky jazykové kultury češtiny / Hronek, Jiří
Některé otázky shody selektivní a shody paradigmatické / Panevová, Jarmila
Některé otázky odborného překladu v evropském kontextu / Csiriková, Marie
Některé otázky konfrontace slovní zásoby dvou jazyků / Filipec, Josef