Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35] lieferte 16 Treffer
1

Vilém Mathesius v kontextu dnešní lingvistiky

Daneš, František, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 11-14
2

K expresivitě slovanské věty

Běličová, Helena, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 15-25
3

Negace ve slovanských jazycích

Běličová, Helena, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 27-37
4

Slova českého původu v cizích jazycích

Kučera, Karel, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 39-43
5

Mluvená čeština jako sociolingvistický problém

Sgall, Petr, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 45-52
6

Dynamika současné češtiny

Jančáková, Jana, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 63-68
7

Spisovnost a nespisovnost v neveřejných dialogických projevech

Müllerová, Olga, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 69-76
8

K nejnovějším vlivům angličtiny na český jazyk

Kučera, Karel, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 77-82
9

Aktuální členění věty a analýza diskurzu

Hajičová, Eva, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 83-90
10

Aktuální členění české věty ve vztahu k negaci a presupozicím

Hajičová, Eva, in: Přednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 91-96