Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000602
AutorUličný, Oldřich
Titel

Ke koncepci popisu pádového systému v češtině

ErschienenPřednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 125-133
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Morfologie
Klassifikation (EN)Morphology
Schlagwörtersyntax; pády; čeština
Schlagwörter (DE)Syntax (Satzlehre); Tschechisch
AnmerkungStrukturní charakteristika interně jazykové funkce pádu v rámci věty, vztah slovesa (predikátu) a jména, otázka pádu při syntaktickém popisu
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/602
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Ke konfrontačnímu popisu ustálených přirovnání v bulharštině a češtině / Kuzmova, Michaela
Ke koncepci řecko-staroslověnského indexu / Švábová, Jana
K popisu dynamiky slovotvorného systému / Martincová, Olga
Ke koncepci bakalářského studia ruštiny na VŠE v Praze / Balcar, Milan
K základním pojmům syntaktického popisu slovanských jazyků / Uličný, Oldřich
Agresivita a vulgarita v češtině a v české komunikaci / Uličný, Oldřich
Ke studiu jazykového systému / Sgall, Petr