Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID1995CZ000599
AutorSgall, Petr
Titel

Významová stavba věty a její formální popis

ErschienenPřednášky z 34. a 35. běhu LŠSS [PřednLŠSS 34-35], Praha, Pražská imaginace ; 1995, s. 97-103
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Syntax (slovní, větná, souvětná)
Syntax
Klassifikation (EN)Syntax
Syntax
Schlagwörtervýznam; syntax; čeština
Schlagwörter (DE)Bedeutung; Syntax (Satzlehre); Tschechisch
AnmerkungVysvětlen rozdíl mezi složkovým (v amer. lingvistice) a závislostním (v evrop. lingvistice) chápáním a oba přístupy porovnány. Na čes. mater
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/599
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Teorie valence a její formální zpracování / Sgall, Petr
Formální popis determinátoru neurčitosti -koli / Perissutti, Anna Maria
Systém v slovní zásobě a paralelní významová stavba souřadných slov / Filipec, Josef
Od významové stavby k formální sémantice / Sgall, Petr
Algoritmický popis české formální morfologie a strojový slovník češtiny / Osolsobě, Klára
Stavba věty v mluvených projevech. Syntax hanáckých nářečí / Šipková, Milena
Významová analýza komunikace / Janoušek, Jaromír