Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2010CZ062531
AutorJosek, Jiří
Titel

Překlad Shakespearova Sonetu 66

ErschienenTranslatologica Ostraviensia 5 [TransOst 5] : Sborník z konference Den s překladem, Ostrava, FF OU ; 2010, s. 29-45.
Sprachecze
Klassifikation (CZ)Jazyk a styl v překladech z jazyků neslovanských
Forma literárního díla a překladu. Otázky versologické
Popis a rozbor jazyka
Klassifikation (EN)Language and style in translations from non-Slavonic languages
The form of literary works and translations. Poetics, prosody
Description and analysis of language
Schlagwörterpřeklady umělecké; poezie; Shakespeare, William; sonet; angličtina; čeština
Schlagwörter (DE)Poesie; Englisch; Tschechisch
AnmerkungPosouzení vývojových tendencí překladu prostřednictvím porovnání individuální strategie několika českých překladatelů tohoto sonetu. Analýza vybraných aspektů překladu, hodnocení
Mediumarticle
BestandSearch WorldCat
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/62531
PURLCitation link