Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach Forma literárního díla a překladu. Otázky versologické lieferte 157 Treffer
1

K textovému zpracování duchovních písní

Daňhelka, Jiří, in: Sborník referátů z konference "Nové poznatky o dějinách starší české a slovenské hudby, Praha 1984", Praha, 1988, s. 98-104
2

( V)Nislav, Běla a počátky českého daktylu

Červenka, Miroslav, in: Česká literatura, 44, č. 2, 1996, s. 171-180
3

Verš a věta. Rytmické a větné členění v české poezii druhé poloviny 19. století

Červenka, Miroslav; Sgallová, Květa, in: Slovo a slovesnost, 58, č. 4, 1997, s. 241-287
4

Tvořivost překladu

Pechar, Jiří, in: Mezinárodní vědecká konference na paměť 50. výročí úmrtí českého klasického filologa a překladatele Otmara Vaňorného, Vysoké Mýto 7.-8. listopadu 1996 : Sborník, Vysoké Mýto, Okresní muzeum ; 1997, s. 303-309.
5

Přízvukový rytmus v třístopých trochejích a jambech

Červenka, Miroslav, in: Česká literatura, 47, č. 5, 1999, s. 456-460
6

K mikroanalýze básnického textu

Žváček, Dušan, in: Rossica Olomucensia, 37, 1999, s. 33-36
7

Sonet v české literatuře národního obrození

Sgallová, Květa, in: Sonet in sonetni venec : Mednar. simp. v Ljubljani od 28 do 3 junija 1995, Ljubljana, Filozofska fakulteta ; 1997, s. 251-256
8

Hlavní česká přízvučná metra v 19. století

Červenka, Miroslav; Sgallová, Květa; Kaiser, Petr, in: Słowiańska metryka porównawcza, Warszawa, PAN ; 1995, s. 75-143
9

Pojem "fónické linie"

Kunčevová, Raja, in: Česká literatura, 40, č. 2-3, 1992, s. 265-280
10

Červenkův volný verš

Holý, Jiří, in: Česká literatura, 50, č. 6, 2002, s. 575-581