Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

?
Ihre Suche nach překlady umělecké lieferte 189 Treffer
1

Překlad jako poetika

Machová, Mariana, in: Literatura na hranici jazyků a kultur [LitHJK], Praha, Betis ; 2009, s. 56-64.
2

Słowiańska metryka porównawcza 4. Wiersz przekładu: Mickiewicz i Puszkin

Red. Pszczołowska, Lucylla Wrocław 1992
3

Odkud byla Ibsenova "Paní"?

jš; ff, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 110-112
4

Muž, jenž nám vrátil Thákura

Preinhaelterová, Hana, in: Lidové noviny (Praha), 8, č. 111, 1995, s. 9., 13.5.1995
5

Dějiny a současnost překladu

Veselý, Jindřich, in: Translatologica Pragensia 5, Praha, Karolinum ; 1992, s. 73-80.
6

K základním východiskům antiadaptační koncepce adekvátního uměleckého překladu

Hrdlička, Milan, in: Přednášky z 43. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 43], Praha, FF UK ; 2000, s. 39-50
7

Slang and problems of translation

Ortutay, Péter, in: Translatologica Pragensia, 6, 1998, s. 59-64
8

On literary communication and translation

Bozděchová, Ivana, in: Přednášky z 48. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 48], Praha, FF UK ; 2005, s. 65-72
9

Dichter, Übersetzer, übersetzer Dichter

Kundera, Ludvík, in: Neue Deutsche Literatur: Zeitschrift für Deutschsprachige Literatur, 42, č. 4, 1994, s. 199-210
10

Przekład artystyczny. Tom 5. Startegie translatorskie

Red. Fast, Piotr Katowice 1993