Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)

Die "Bibliographie der tschechischen Linguistik (BibCzechLing)" wird am Institut für tschechische Sprache der Akademie der Wissenschaften der Tschechischen Republik (Ústav pro jazyk český AV) aufgebaut und enthält ca. 73.280 Datensätze für den Zeitraum von ca. 1992 bis 2018. Die Übersicht über die Schlagwörter befindet sich hier.

ID2008CZ059286
AutorUrbanová, Ludmila
Titel

Stylistika anglického jazyka

Ort/VerlagBrno: Spol. pro odbornou lit. - Barrister & Principal
Jahr2008
Seiten103 s.
Sprachecze
ISBN978-80-87029-29-9
Klassifikation (CZ)Popis a rozbor jazyka
Teorie stylu a obecné otázky stylistické
Lingvistika textu
Klassifikation (EN)Description and analysis of language
The theory of style and general questions of language style
Text linguistics
Schlagwörterangličtina; stylistika; teorie stylu; Mathesius, Vilém; téma; diskursy; mluvenost; psanost; koheze; koherence; intertextovost; zásoba slovní; gramatika; akty řečové; zdvořilost; styly funkční; stylistika textová
Schlagwörter (DE)Englisch; Stilistik (Stilkunde, Stillehre); Thema; Sprachlichkeit; Schriftlichkeit; Kohärenz (Kohäsion); Wortschatz; Grammatik
ReviewPovolná, Renata, Časopis pro moderní filologii 2010, 92, č. 1-2, s. 121-122.; Černý, Miroslav Cizí jazyky 2010-11, 54, č. 4, 148. s.; Krhutová, Milena Discourse and Interaction 2009, 2, č. 2, s. 82-84.
AnmerkungTeoretické problémy stylistiky, srovnání čes. a britské tradice stylistického bádání (V. Mathesius); stylistická kritéria a stylisticky relevantní rysy, intertextualita, mluvená a psaná angličtina; formální, neformální, věcný a expresivní styl; koheze a koherence.; Podle ČMF 2010, s. 121 a NK ČR
Mediumbook
Bestand in Dtl.in KVK prüfen [isbn]
Quellehttps://bibliografie.ujc.cas.cz/documents/59286
PURLCitation link